Khung hình gỗ

Mã : 6645

Please Contact us:

0902692064 (Mr. Lâm )- Vietnamese – Zalo

Or +84 0703 826 145 (English)- Whatsapp, Viber, Zalo

Description

Khung hình gỗ thiết kế mộc mạc, đơn giản, pha lẫn tính văn hoá truyền thống của Việt Nam và tính hiện đại, thực tiễn. Những chiếc hộp, giỏ quà mây tre đan chứa đựng sự chân tình, đầm ấm và chạm tới trái tim người nhận

Nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng được sau khi tặng quà

Khung hình gỗ thiết kế mộc mạc, đơn giản, pha lẫn tính văn hoá truyền thống của Việt Nam và tính hiện đại, thực tiễn. Những chiếc hộp, giỏ quà mây tre đan chứa đựng sự chân tình, đầm ấm và chạm tới trái tim người nhận

Nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng được sau khi tặng quà

Khung hình gỗ thiết kế mộc mạc, đơn giản, pha lẫn tính văn hoá truyền thống của Việt Nam và tính hiện đại, thực tiễn. Những chiếc hộp, giỏ quà mây tre đan chứa đựng sự chân tình, đầm ấm và chạm tới trái tim người nhận

Nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng được sau khi tặng quà

Khung hình gỗ thiết kế mộc mạc, đơn giản, pha lẫn tính văn hoá truyền thống của Việt Nam và tính hiện đại, thực tiễn. Những chiếc hộp, giỏ quà mây tre đan chứa đựng sự chân tình, đầm ấm và chạm tới trái tim người nhận

Nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng được sau khi tặng quà

TOP