Handmade handbags

Chúng tôi đam mê sáng tạo ra những chiếc túi đan tỉ mỉ từ mây, tre, cói, lá buông được chúng tôi xuất khẩu sang Nhật hơn 10 năm. Chúng tôi không ngừng học hỏi, nâng tầm thiết kế và chất lượng sản phẩm.

Corporate gifts

Chúng tôi đam mê sáng tạo ra những sản phẩm bao bì quà tặng được đan tỉ mỉ từ mây, tre, cói, lá buông được chúng tôi xuất khẩu sang Nhật hơn 10 năm. Chúng tôi không ngừng học hỏi, nâng tầm thiết kế và chất lượng sản phẩm.

TOP