Ống hút tre

Ống Hút Tre (Bamboo Straws)

Ống hút Tre (Bamboo Straws) Thân Thiện Môi Trường .

Bộ ống hút gồm có:

-05 ống hút tre khác size

-01 đôi đũa tre

-01 Muỗng (thìa) bằng gỗ dừa

-01 Cọ rửa ống hút

No products were found matching your selection.

TOP